Valmistuneen tarina

Valmistumiseni jälkeen olen pitänyt asukkaani lämpimänä.